Kwara State Namaz Wagtlary

NG / Kwara / Kwara State

Kwara State Qibla Ugry

N E S W

Kwara State Qibla Ugry

Kompas Ugry: 66.9°
Kwara State, Kwara Qibla Ugry: Kompas Ugry: 66.9° Hakyky Ugry: 65°. Magnit Gyşarmasy: 2°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Kwara State, Kwara

Alade Namaz Wagtlary
Ogunbayo Namaz Wagtlary
Ajia Namaz Wagtlary
Agunjin Namaz Wagtlary
Patako Namaz Wagtlary