Mejit Island Namaz Wagtlary

MH / Mejit Island / Mejit Island

Mejit Island Qibla Ugry

N E S W

Mejit Island Qibla Ugry

Kompas Ugry: 295.8°
Mejit Island, Mejit Island Qibla Ugry: Kompas Ugry: 295.8° Hakyky Ugry: 303.7°. Magnit Gyşarmasy: -7.9°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Mejit Island

Mejit Island Namaz Wagtlary
Mejit Namaz Wagtlary
Mejit Lake Namaz Wagtlary