Talas Namaz Wagtlary

KG / Talas / Talas

Talas Qibla Ugry

N E S W

Talas Qibla Ugry

Kompas Ugry: 237.1°
Talas, Talas Qibla Ugry: Kompas Ugry: 237.1° Hakyky Ugry: 242.3°. Magnit Gyşarmasy: -5.2°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Talas, Talas Oblasty, Talas Oblusu, Talasskaja Oblast', Talasskaya Oblast', Talasskaya Oblast’, Талас, Талас Облусу, Таласская Область

Chiyim-Tash Namaz Wagtlary
Chong-Dzhol Namaz Wagtlary
Karagain Namaz Wagtlary