Seto-shi Namaz Wagtlary

JP / Aichi / Seto-shi

Seto-shi Qibla Ugry

N E S W

Seto-shi Qibla Ugry

Kompas Ugry: 298.9°
Seto-shi, Aichi Qibla Ugry: Kompas Ugry: 298.9° Hakyky Ugry: 291.6°. Magnit Gyşarmasy: 7.3°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Seto-shi, Seto, lai hu, lai hu shi, setoshi, せとし, 瀬戸, 瀬戸市

Seto Namaz Wagtlary