Beyla Prefecture Namaz Wagtlary

GN / Nzerekore / Beyla Prefecture

Beyla Prefecture Qibla Ugry

N E S W

Beyla Prefecture Qibla Ugry

Kompas Ugry: 74.9°
Beyla Prefecture, Nzerekore Qibla Ugry: Kompas Ugry: 74.9° Hakyky Ugry: 69.1°. Magnit Gyşarmasy: 5.8°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Beyla Prefecture, Beyla, Prefecture de Beyla, Préfecture de Beyla, Region Administrative de Beyla, Région Administrative de Beyla

Lamadédougou, (Lamadedougou) Namaz Wagtlary
Yérédougou, (Yeredougou) Namaz Wagtlary
Fakourounou Namaz Wagtlary