Oblast Yambol Namaz Wagtlary

BG / Yambol / Oblast Yambol

Oblast Yambol Qibla Ugry

N E S W

Oblast Yambol Qibla Ugry

Kompas Ugry: 143.2°
Oblast Yambol, Yambol Qibla Ugry: Kompas Ugry: 143.2° Hakyky Ugry: 148°. Magnit Gyşarmasy: -4.8°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Oblast Yambol, Jambol, Oblast Jambol, Yambol, Yambolski Ukrug, Yambolski Ukrŭg, Област Ямбол, Ямбол

Slamino Namaz Wagtlary
Karavelovo Namaz Wagtlary
Asenovo Namaz Wagtlary