Lorru Marz Namaz Wagtlary

AM / Lori / Lorru Marz

Lorru Marz Qibla Ugry

N E S W

Lorru Marz Qibla Ugry

Kompas Ugry: 186.8°
Lorru Marz, Lori Qibla Ugry: Kompas Ugry: 186.8° Hakyky Ugry: 192.8°. Magnit Gyşarmasy: -6°
# Agyz Wagty Dogýan Wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy Hijri
Şol bir Namaz Wagty Bilen Ýakyn Ýerler

Lorru Marz, Lori, Lori Province, Lorijskaja oblast', Lorri, Loru Marz, Loru marz, Лорийская область, Լոռի, Լոռու Մարզ, Լոռու մարզ

Khaghkhaghi Chanaparh Namaz Wagtlary
Hovanadzor Namaz Wagtlary
Hovanadzor Namaz Wagtlary
Yaghdan Namaz Wagtlary
Yerkar Bats’at, (Yerkar Bats'at) Namaz Wagtlary
Ch’ordzor, (Ch'ordzor) Namaz Wagtlary
Tink’, (Tink') Namaz Wagtlary
Kuraghbyur Namaz Wagtlary
Saba Surb Namaz Wagtlary
Agaraka Darver Namaz Wagtlary
Kharkats Namaz Wagtlary
P’ordzadasht, (P'ordzadasht) Namaz Wagtlary
Lchnots’, (Lchnots') Namaz Wagtlary
K’araghbyur, (K'araghbyur) Namaz Wagtlary
Yerkarjur Namaz Wagtlary
Matner Namaz Wagtlary
Mendzor Namaz Wagtlary
Ovan-Dara Namaz Wagtlary
Titiko Namaz Wagtlary
Lejanjur Namaz Wagtlary
Vanesidzor Namaz Wagtlary
Sat’iki, (Sat'iki) Namaz Wagtlary
Metsk’ar, (Metsk'ar) Namaz Wagtlary
Baker Namaz Wagtlary
T’erdzeni, (T'erdzeni) Namaz Wagtlary
Dzoraberan Namaz Wagtlary
Dzorageti Namaz Wagtlary
Zuygaghbyur Namaz Wagtlary
Moshut Namaz Wagtlary
Kaghnik’er, (Kaghnik'er) Namaz Wagtlary
Gomer Namaz Wagtlary
P’ok’r Dzor, (P'ok'r Dzor) Namaz Wagtlary
Ukhtalanj Namaz Wagtlary
Akunk’, (Akunk') Namaz Wagtlary
Berdzeni Bats’at, (Berdzeni Bats'at) Namaz Wagtlary
Lichk’, (Lichk') Namaz Wagtlary
Agarak Namaz Wagtlary
Aygik’, (Aygik') Namaz Wagtlary
Ts’ekhot Kamurj, (Ts'ekhot Kamurj) Namaz Wagtlary
Salaghbyur Namaz Wagtlary
Spitakjur Namaz Wagtlary
Horromi P’oser, (Horromi P'oser) Namaz Wagtlary
Zak’ari Bats’at, (Zak'ari Bats'at) Namaz Wagtlary
Koghes Namaz Wagtlary
Surb Gevorg Namaz Wagtlary
Vardablur Namaz Wagtlary
K’oler, (K'oler) Namaz Wagtlary
Bemi Hogher Namaz Wagtlary
Berdidzor Namaz Wagtlary
Matsnak’ar, (Matsnak'ar) Namaz Wagtlary
Pghndzak Namaz Wagtlary
Tutkajur Namaz Wagtlary
Garran Nvuk Namaz Wagtlary
Agarakajur Namaz Wagtlary
Ketevan Namaz Wagtlary
Tap’is, (Tap'is) Namaz Wagtlary
Dzorak Namaz Wagtlary
Chanchanots’i, (Chanchanots'i) Namaz Wagtlary
Dimoyi Namaz Wagtlary
Hovnanadzor Namaz Wagtlary
Dimoyi Bats’at, (Dimoyi Bats'at) Namaz Wagtlary
Ganoyi Hogher Namaz Wagtlary
Verin Namaz Wagtlary
Rrsi Snar Namaz Wagtlary
P’ok’r Patvar, (P'ok'r Patvar) Namaz Wagtlary
Kotoshner Namaz Wagtlary
Oskan Namaz Wagtlary
Mets Aygi Namaz Wagtlary
Itsak’aradzor, (Itsak'aradzor) Namaz Wagtlary
Gargar Namaz Wagtlary
Darmanat’agh, (Darmanat'agh) Namaz Wagtlary
Darmanat’agh, (Darmanat'agh) Namaz Wagtlary
Ts’khotner, (Ts'khotner) Namaz Wagtlary
Mendzor Namaz Wagtlary
Gyulagarak Namaz Wagtlary
K’ar Hogher, (K'ar Hogher) Namaz Wagtlary
T’arri Hogh, (T'arri Hogh) Namaz Wagtlary
Hobardzi Namaz Wagtlary
Tap’eri, (Tap'eri) Namaz Wagtlary
Shirmasar Namaz Wagtlary
Rrudiki Namaz Wagtlary
Surb Sargis Namaz Wagtlary
Gordan Hogher Namaz Wagtlary
Yerkeresa Gomer Namaz Wagtlary
Ashoti Namaz Wagtlary
Pights Hogher Namaz Wagtlary
Tsink’ar, (Tsink'ar) Namaz Wagtlary
Ach’k’ahan, (Ach'k'ahan) Namaz Wagtlary
Mets Tap’, (Mets Tap') Namaz Wagtlary
Maturrner Namaz Wagtlary
Sahaki Namaz Wagtlary
Khaytak’ari, (Khaytak'ari) Namaz Wagtlary
Kond Namaz Wagtlary
Mets Ayri Namaz Wagtlary
Yerkeres Gomer Namaz Wagtlary
Aghak’ari, (Aghak'ari) Namaz Wagtlary